Вы здесь

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека у 2019 році

Пріоритетні напрямки роботи у 2019 році
Виконання основних показників діяльності
​Надання інформаційних та бібліографічних послуг
Краєзнавча робота
Центр національних культур
Центр європейської інформації
Центр “Вікно в Америку”
Центр “Мова. Культура. Німеччина”
Проєкт «Вдосконалення консультаційних, навчальних та інформаційних послуг, що надаються громадянам бібліотеками м. Запоріжжя та Запорізької області з метою популяризації електронної демократії та електронної комерції»
Проєкт «Майстерня професійного розвитку»
Розвиток бібліотечно-інформаційних сервісів
Науково-дослідна робота
Науково – методична робота
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2019 РОЦІ
Економічні аспекти діяльності бібліотеки
Кадрові ресурси бібліотеки та організація підвищення кваліфікації персоналу
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека на шпальтах періодичних видань 2019 року
Соціокультурна діяльність бібліотеки за 2019 рік

 

Скачать pdf

 

Пріоритетні напрямки роботи у 2019 році

У 2019 р. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека забезпечувала реалізацію заходів щодо виконання:

- законів України: "Про бібліотеки і бібліотечну справу (зі змінами й доповненнями)"; "Про культуру"; "Про інформацію"; "Про авторське право і суміжні права"; "Про обов'язковий примірник документів"; "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";

- указів Президента України: Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років (Президент України; Указ від 22.01.2016 № 17/2016 );

 -постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України: "Положення про державний реєстр національного культурного надбання" постановa від 12.08.92 р. № 466; "Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" постанова № 510 від 30.05.97 р.; "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1131 (1131-2012-п) від 05.12.2012);

-рішень сесій обласної ради таобласних Програм: "Програма розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 роки"; "Програма підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2018-2022 роки; Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.04.2016 №1; «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» від 24.11.2011 № 26;

-розпоряджень голови облдержадміністрації: «Про затвердження Положення про обласні премії за досягнення у розвитку культури Запорізького краю» від 04.07.2013 № 317; «Про сприяння розвитку туристично-рекреаційної сфери Запорізької області» від 17.09.2015 № 336; “Про увічнення пам’яті жителів області, які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України” від 24.10.2014 № 551; “Про затвердження Положення про обласну літературно-мистецьку премію імені Петра Ребра” від 19.04.2016 № 173.

Діяльність бібліотеки націлена на виконання головної мети - створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації, задоволення і формування бібліотечних, бібліографічних, інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб читачів, інших споживачів інформації, збереження і популяризацію культурної спадщини Запорізького краю. Особлива увага приділялася: формуванню та збереженню бібліотечного фонду як частини культурного та інформаційного надбання регіону; формуванню духовного становлення особистості засобами книги і читання; науково-методичному супроводу діяльності бібліотек у новостворених об’єднаних територіальних громадах; проведенню просвітницьких заходів до 100-річчя Української революції 1917-1921 років, зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань; підтримці розвитку культур національних меншин, що проживають на території області; співпраці з громадськими організаціями в рамках соціального партнерства; технічній модернізації закладу.

 

Виконання основних показників діяльності

Найбільш навантажений місяць року за кількістю відвідувань — травень (22125)
Найменш навантажений місяць року — липень (9491)
Середня кількість відвідувань в день —571
Середня кількість книговидач в день — 3695

2019 року фахівці бібліотеки, як і в попередні роки, організували і провели велику кількість масових заходів, книжкових експозицій, переглядів літератури, художніх виставок, презентацій, засідань клубів за інтересами. Загалом участь у масових заходах, організованих бібліотекою взяли участь 41462 запорожців та гостей міста. Проводилися екскурсії для учнів шкіл, учнів середніх спеціальних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, представників установ міста (53 екскурсії — 1033 відвідувача). Протягом року співробітники бібліотеки взяли участь у 68 заходах за межами бібліотеки, які відвідали 6827 особи. Кількість безпосередніх відвідувань у 2019 році склала 104% від запланованого. Постійно зростає кількість відвідувань веб-сайту. Загальна кількість відвідувань бібліотеки і реальних і віртуальних протягом звітного року — 119% від запланованого.

За 2019 рік було видано 1097538 примірників видань.

Бібліотечні фонди

На поповнення фонду бібліотеки у 2019 році було витрачено 1062,2 тис. гривень.

 

 

в тому числі

книг

періодичних видань

аудіовізуальних видань

електронних видань

надійшло

13974

8909

5006

41

18

вибуло

9523

9111

359

53

-

На 01.01.2020 бібліотечний фонд нараховує 1503634 документів.

 

Формування, ефективне використання та збереження бібліотечного фонду — одна з основних функцій бібліотеки. Регулярно проводиться вивчення та аналіз складу фонду, переоблік (перевірено підсобний фонд відділу основного зберігання фондів - 166000 примірників), очищення від морально застарілої, фізично зношеної літератури (списано 9523 видань). Відділом основного зберігання фондів прийнято із підсобних фондів відділів обслуговування 5110 періодичних видань на постійне зберігання. Реставровано та переплетено 1791 одиниця книг, газет, журналів. Постійно проводиться робота з користувачами-боржниками (1079 нагадувань).

Наприкінці року до бібліотеки надійшла книжкова продукція за Програмою поповнення фондів публічних бібліотек (27247 примірників), що була придбана державною установою «Український інститут книги» та розпочато її розподіл між міськими, районними, селищними, сільськими публічними бібліотеками, у тому числі бібліотеками для дітей та юнацтва. Всього до обмінно-резервного фонду Бібліотеки у 2019 році надійшло 31687 примірників видань. Передано у фонди бібліотек області 53662 примірника, до фонду ЗОУНБ - 1940 примірників видань.

Протягом останніх чотирьох років фінансування на поповнення фондів періодичними виданнями здійснювалося регулярно, хоча і в недостатньому обсязі. На 2019 рік було підписано 504 назви журналів та 183 назви газет (38 - місцеві видання) на суму 542520,10 грн. У 2019 році на передплату періодичних видань на 2020 рік з обласного бюджету було виділено всього 243 тисячі грн. У жовтні 2019 року, згідно Закону України “Про публічні закупівлі”, було оголошено тендер на закупівлю мінімальної кількості газет та журналів (182 назви журналів, 90 назв газет (в т. ч. 49 місцевих видань)) та укладено договір з переможцем торгів на суму 242074,23 грн. Але до кінця року гроші так і надійшли на рахунок бібліотеки.

Таким чином, у 2020 році головна книгозбірня Запорізької області вперше залишилася без нових періодичних видань.

Аналітико-синтетична обробка документів, ведення й редагування системи каталогів

 

 

Виконано у 2018 році

Виконано у 2019 році

Систематизація

29208

36364

Складання бібліографічного опису.

57068

65378

Розставляння карток у бібліотечних каталогах і картотеках

75319

87233

 

Надання інформаційних та бібліографічних послуг

Протягом 2019 року проведено 14 днів інформації для фахівців різних галузей, 115 бібліографічних оглядів, організовано 52 виставки нових надходжень. На сайті бібліотеки опубліковано бібліографічні огляди нових надходжень “5 наукових бестселерів, перекладених українською”, “Гордість нації”, “Стратегії успіху” та ін., видано три рекомендаційні бібліографічні списки літератури з серії “Лауреати літературних премій”. Продовжується випуск серії рекомендаційних анотованих списків літератури “З Україною в серці”. Виконано 13251 бібліографічна довідка , в т. ч. 57 письмових, 182 віртуальні.

 

Найменування

2018

2019

Примітка

Усні бібліографічні довідки

9037

8765

При чергуванні в залі каталогів

Бібліографічні огляди

113

115

Для учнів шкіл, студентів коледжів, вузів за темою “Система каталогів і картотек. Алгоритм пошуку”

Звернення до електронного каталогу

4129

4247

При чергуванні

Письмові бібліографічні довідки

55

57

Для студентів та молодих науковців (курсові та дипломні роботи)

Тематичні інформаційні списки

134

127

Для органів влади та установ (за темами дисертаційних досліджень)

Віртуальна довідка

323

182

Пошук інформаційних джерел, тематичні запити

 

56 абонентам бібліографічного інформування за 20 темами було відправлено 111 інформаційних списків (загальним накладом 865 примірників). Абонентами є Запорізька обласна рада та Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький обласний та міський центри соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, районні бібліотеки Запорізької області, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області, Запорізьке обласне об'єднання ВУТ “Просвіта ім. Т. Шевченка” та ін. З 2019 року розпочато інформування структурних підрозділів КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР за темами: “Освіта протягом життя”, “Початкова освіта в контексті ідеї Нової Української школи”, “Військово-патріотичне виховання учнівської молоді”, “Демократичне врядування в за кладах освіти”, “Інклюзивне навчання”. Інформаційні матеріали публікуються на сайті Запорізької ОУНБ та сторінках відділів в соцмережах. (/; https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/ ; https://www.facebook.com/bibliograf.zounb та ін. )

 

Краєзнавча робота

Краєзнавча робота бібліотеки направлена на збереження і популяризацію культурної спадщини Запорізького краю. Для відкритості та доступності фондів краєзнавчого спрямування протягом звітного року було оцифровано газету “Ленінець” за 1949-1953 роки, карти м. Олександрівськ та книги “Пам'ятка козака” і “Картографічна колекція В. Фоменка”. Підготовлено інформаційно-бібліографічні покажчики: “Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2020 рік”; ”Від Ногайська до Приморська: історія і сьогодення”(серія: міста і села Запорізького краю); “Люди з великим серцем” (волонтери АТО).

Протягом 2019 року працівники відділу краєзнавства проводили культурно-мистецькі, просвітницькі заходи, присвячені знаменним і пам'ятним датам Запоріжжя та визначним діячам краю. Серед яких презентації нових видань (15), книжкові виставки (34), літературні вечори та творчі зустрічі (12), мегавиставки (“Запорізькій області — 80 років!”, “Бібліотека — назавжди”(до 115-річчя заснування ЗОУНБ)), віртуальні виставки (3), тощо.

Відділ краєзнавства знайомить громадськість не тільки з друкованими виданнями, а й з неопублікованими матеріалами запорізьких письменників і краєзнавців, які розміщуються на сайті бібліотеки. Цього року це праці К. Сушка, В. Шевченка, Б. Мазка.

Популяризація унікального краєзнавчого ресурсу ЗОУНБ відбувається також через ЗМІ. Це і виступи працівників відділу на місцевих телеканалах ТВ-5, “UA: Запоріжжя”, і участь у програмі обласного радіо, і статті в місцевих газетах. У фаховому бібліотечному часописі “Бібліотечна планета опублікована стаття Г. Нагорної про нематеріальну культурну спадщину Запорізького регіону, а стаття про колишнього директора Запорізької ОУНБ Анатолія Бальцера увійшла до електронної Української бібліотечної енциклопедії. П'ять літературознавчих статей про запорізьких письменників, авторками яких є працівниці відділу краєзнавства Т. Палівода та Г. Нагорна, увійшли до книги “Література Запорізького краю: хрестоматія творів кінця ХХ — початку ХХІ ст.”

Працівники відділу беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах. Так, результатом участі у Вікімарафоні, присвяченого 15-річчю української онлайн-енциклопедії, стали статті про колишню директорку бібліотеки Інну Степаненко та запорізьку дзюдоїстку Людмилу Лусникову. В травні 2019 року взяли участь у науково-методичному семінарі для керівників методичних об'єднань “Роль літературного краєзнавства в підготовці вчителя української мови та літератури до реалізації концепції НУШ”. Під час міжнародної науково-практичної конференції “Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави” до 190-річчя Одеської ННБ експертною комісією було високо оцінено інформаційно-бібліографічне видання “Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2020 рік” (гран-прі Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України).

 

Центр національних культур

З 2014 року в бібліотеці працює Центр національних культур. Мета проекту - збереження та популяризація національних культур та традицій на території Запорізького краю, сприяння міжнаціональному порозумінню та зближенню культур задля миру та добробуту.

Бібліотечний Центр національних культур надає доступ до науково-популярної та навчально-методичної інформації. Фонд підрозділу нараховує понад 900 одиниць відео-, аудіо- та печатних документів. Формується переважно з гуманітарної та суспільно-політичної літератури про культури національностей, що мешкають на території Запорізької області. Відвідувачі мають змогу читати видання рідною для них мовою. Основа фонду Центру - видання, що були відібрані з фонду бібліотеки, а також документи, що були передані в дар відвідувачами. Книговидача у 2019 році склала 6200 примірників. Центр працює у режимі читального залу, має три комп'ютери для користування електронними ресурсами, Wi-Fi, мультимедіа. Центр у 2019 році відвідало 14153 особи.

Традиційно в Центрі проводяться засідання Координаційної ради голів національно-культурних товариств при голові Запорізької облдержадміністрації, співробітники департаменту регулярно відвідують заходи організовані працівниками Центру.

Протягом звітного року в ЦНК проведено 178 масових заходів, серед яких другий Фестиваль фільмів національно-культурних товариств Запоріжжя та області, організаторами якого були Департамент культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, Асоціація національних меншин Запоріжжя, та Обласний методичний центру культури та мистецтва; круглий стіл "Культурне різноманіття як умова єдності української держави та суспільства" за участі науковців, освітян, представників релігійних конфесій, національно-культурних товариств, керівників громадських організацій; дводенна робоча зустріч щодо розробки комунікативних стратегій для національних меншин Запорізької області, в якій взяли участь експерт Ради Європи (Фінляндія), начальник відділу міжнародного співробітництва з питань національних меншин Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури, та інші. У квітні 2019 р. Центр національних культур ЗОУНБ відвідав консул-керівник консульства Грузії Іраклій Адвадзе.

Підрозділ плідно співпрацює з Обласним методичним центром культури і мистецтва, з Науково-методичним центром Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, з вузами та іншими навчальними закладами, з багатьма національно-культурними товариствами міста й області, громадськими організаціями, благодійними фондами, серед яких: Запорізька асоціація національних меншин, Запорізький центр татарської культури "Алтин ай", товариство української культури "Чумацький шлях", громадська організація «Запорізьке міське об’єднання німців «Відродження», Спілка поляків Запоріжжя "Полонія", Кримськотатарська громадська організація "Ана Юрт", Ісламський культурний центр, Запорізьке ромське товариство "Лачо дром", Запорізьке обласне товариство польської культури ім. Адама Міцкевича “Скрізь сонце", Запорізький центр індійської культури "Бхарат", польське національно-культурне товариство "Радошч", спілка вірмен Запорізької області, Запорізький центр єменської культури "Аль-Йаман", благодійний фонд Карітас Запоріжжя" та ін.

У Центрі національних культур продовжують працювати клуби: “Психологічний клуб”, “Літературний клуб ЦНК”, клуби з вивчення польської, кримськотатарської мови та ін. З 2019 року запрошує відвідувачів клуб з вивчення турецької мови та культури за підтримки запорізької обласної спілки турецької культури “Туран”.

З метою донесення інформації про основні події, що відбуваються у Центрі до відвідувачів бібліотеки і широкого загала, інформація розміщується на офіційному сайті бібліотеки, у Facebook на офіційній сторінці ЗОУНБ та на особистій сторінці «Центр національних культур ЗОУНБ». Медіа- та тележурналісти часто висвітлюють масові заходи Центру в пресі, на телебаченні та в інтернет-ресурсах.

 

 

Центр європейської інформації

Активну роботу з пропагування європейських цінностей веде Центр європейської інформації. Заходи, організовані для відвідувачів центру (2019 року їх було 25): інформаційні години, книжкові виставки, тренінги, вікторини розповідають про історію Європейського Союзу, відносини між Європейським Союзом та Україною, безвізовий режим, вчать поважати європейські цінності, тощо.

На базі Центру діє “Європейський клуб”, основними завданнями якого є вивчення історії, культури, традицій, звичаїв, особливостей економік європейських країн; поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі; встановлення зв'язків з молоддю країн Європи через програми обмінів; підвищення рівня володіння іноземними мовами. Серед значущих заходів 2019 року були: дискусія-тренінг про участь у грантових проектах ЄС “European projects lab for NGOs” та гра “Еліас” на європейську тематику, які відбулися в межах візиту Представництва ЄС до Запорізької області; зустріч з Наталією Омельченко, засновницею проекту "Європейська освіта для українців", бізнес-тренеркою, коучем та власницею ТМ “Партнерские бизнес системы”, яка розповіла про актуальні професії та про переваги навчання в Європі; лекція громадського діяча, представника партії "Демократична Сокира" Олександра Лебідя про фейкові новини. Відбулася цікава зустріч зі студентами та викладачами факультету архітектури Краківської Політехніки, під час якої відвідувачі дізналися багато цікавого про життя в Кракові, можливості навчання, цікаві факти з історії та економіки Польщі. Продовжувалися традиційні зустрічі з цікавими людьми, мандрівниками, які розповіли про про життя та культуру Італії, Іспанії, Чехії, Греції, а також можливості бюджетних подорожей (О. Бєляєвою, Д. Нікітіним, С. Олейник).

Представники Центру європейської інформації Запорізької ОУНБ долучилися до святкування Днів Європи в Запорізької області (м. Мелітополь) з експозицією ресурсів ЦЄІ.

Про Роботу Центру можна дізнатися з блогу “Центр європейської інформації Запорізької ОУНБhttp://yevropinform.blogspot.com/2017/12/ та сторінки у Facebook Центр європейської інформації Запорізької ОУНБ https://www.facebook.com/Центр-європейської-інфомації-Запорізької-ОУНБ-123070021696859/

 

Центр “Вікно в Америку”

Zaporizhzhia Window on America & Makerspace

Центр “Вікно в Америку” є майданчиком для здобуття сучасних навичок, необхідних для впровадження успішної професійної діяльності, реалізації суспільно важливих проектів, для спілкування з носіями англійської мови та цікавими людьми, тут також можна прослухати лекції, взяти участь в майстер-класах, передивитись англомовні кінострічки, скористатися ресурсами центру: підручниками для вивчення англійської мови та підготовки до міжнародних іспитів, популярними та науковими журналами, Електронною бібліотекою США eLibraryUSA, настільними іграми для вивчення англійської, дізнатися про навчання у Сполучених Штатах, до послуг відвідувачів сучасне технічне обладнання.

Крім традиційно популярних англомовних клубів, які проводять носії мови, в Центрі відбувалися інші заходи з популяризації англійської мови (тренінги з академічного письма, підготовки до іспитів ЗНО та TOEFL, вивчення мови в групах). Відбувалися традиційні зустрічі з громадянами США, представниками Посольства США: презентація «Освіта в США» консультанта офісу “EducationUSA Ukraine” Катерини Каневської; презентація «Програми обміну та грантові можливості» менеджера відділу преси, освіти та культури Посольства США Інни Здор. Майданчик “Вікна в Америку” - місце зустрічі випускників програми FLEX: 2019 року відбулося дві конференція учасників цієї програми культурного обміну. Протягом року тричі проводилися тренінги з медійної та інформаційної грамотності для студентів вишів та бібліотекарів. “Вікно в Америку” активно співпрацює з освітніми закладами: Практичні заняття на тему «Види і типи видань» з використанням ресурсів відділу для студентів спеціальностей «Журналістика» (ЗНТУ) та «Інформаційна справа» (ЗНУ); Дні інформації для вчителів (у співпраці з Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти) ; Ігротека і читання для учасників літніх мовних таборів, учнів Опорного закладу м. Оріхова, учасників зимових STREAM-канікул.

Протягом 2019 року продовжувалася реалізація проєкту “Технічна студія Makerspace”, мета якого — створення освітнього простору, де відвідувачі бібліотеки зможуть здобувати прикладні технічні знання і отримувати практичні навички у майстерні із найсучаснішим обладнанням. Протягом року було проведено 225 програм (Технічне конструювання. Робототехніка; CodeClub UA; Клуб інноваційних технологій; Основи робототехніки та 3D-моделювання; Позашкільні навчання з конструювання та програмування; Corel DRAW та ін.), які відвідало майже 1564 користувачів. Технічна студія Makerspace взяла участь в проекті “Корисні STREAM-канікули”. Було проведено 31 захід, які відвідало 527 учнів.

Працівники Центру Вікно в Америку регулярно підвищують свій професійний рівень відвідуючи семінари і тренінги, беруть участь у програмах професійного обміну, які організує Посольство США. Координаторкою Центру І. Павленко підготовлені презентації “Бібліотеки США”(представлена на ІV Міжнародному форумі молодих бібліотекарів, для бібліотекарів ЦБС області) та «Вдосконалення роботи бібліотек зі сприяння електронної демократії та електронної комерції» (представлена на Х Львівському бібліотечному форумі та під час проведення однойменного Круглого столу з представниками суб’єктів надання електронних послуг та з керівниками бібліотек області).

 

Центр “Мова. Культура. Німеччина”

У 2019 році Центр “Мова. Культура. Німеччина” провів 143 заходів з популяризації вивчення німецької мови, які відвідало 1864 особи. Продовжують діяти проекти, що були розпочаті у попередні роки.

Постійною популярністю користуються клуби з вивчення німецької мови для різних вікових категорій відвідувачів: Німецький розмовний клуб, Німецька для дошкільнят (5-7 років), Німецький дитячий клуб “Kinderklub” (10-12 років). Особливо приваблює відвідувачів те, що вони можуть поспілкуватися з носієм мови, оскільки заняття проводить мовний асистент Гете-Інституту з Німеччини Патрік Фозен. За рік проведено 127 клубних засідань, які відвідало 1060 користувачів.

В Центрі “Мова. Культура. Німеччина” проводиться активна робота задля сприяння міжкультурному діалогу, результатом якої стали: зустріч вчителів німецької мови з представниками німецької громади (з нагоди 230 річниці від початку переселення менонітів на Запоріжжя); віртуальна екскурсія історичними місцями німців в Запоріжжі з журналістом краєзнавцем Романом Акбашем.

Для вчителів німецької мови протягом 2019 року проведено: три Дні інформації; Тренінг на тему «Художній твір на уроці іноземної мови» від мовного асистента Гете-Інститут в Україні П. Фозен; Презентація краєзнавчого матеріалу до теми «Берлінська стіна» для вчителів німецької мови (з нагоди 30 річниці падіння Берлінського муру), тощо.

У 2019 році фонд Центру “Мова. Культура. Німеччина” поповнився 36 примірниками книг, матеріалами для майстрування, настільними іграми.

Друкованими виданнями, аудіовізуальними медіа, переданими Бібліотеці за проектом та послугами у 2019 році скористався 3194 користувачі. Значно зросла видача книг з 1372 примірника у 2018 році до 2964 у 2019. Задля промоції книги та популяризації читання здійснюються огляди книжкових виставок у соцмережах, виступи на радіо, презентації нових романів для підлітків, німецьких коміксів, а також нових надходжень, тематичних виставок, ресурсів та програм відділу під час екскурсій та ігротек.

 

 

Проєкт «Вдосконалення консультаційних, навчальних та інформаційних послуг, що надаються громадянам бібліотеками м. Запоріжжя та Запорізької області з метою популяризації електронної демократії та електронної комерції»

У 2019 році ЗОУНБ в якості партнера громадської організації «Запорізька бібліотечна асоціація» взяла участь у проєкті «Вдосконалення консультаційних, навчальних та інформаційних послуг, що надаються громадянам бібліотеками м. Запоріжжя та Запорізької області з метою популяризації електронної демократії та електронної комерції» за фінансової підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації в рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки. В серпні – листопаді 2019 р. було проведено соціологічне дослідження: «Дослідження потреб мешканців м. Запоріжжя та Запорізької області задля вдосконалення послуг, що надаються громадянам бібліотеками з метою розвитку електронної демократії та електронної комерції» методом сфокусованих групових інтерв’ю досвідченими соціологами у м. Запоріжжя та області (м. Бердянськ, м. Токмак, м. Василівка, с. Розумовка). Так, з електронними сервісами респонденти найбільше асоціюють Е-банкінг (32 %), інтернет-магазини (17,35 %) та соціальні мережі (7,31%). Серед опитаних громадян 25 % використовували державні онлайн-сервіси. Зокрема, респонденти згадували Укрзалізницю та Пенсійний фонд України. Серед переваг були визначені швидкість (23,17%), зручність (20,73%), економія часу (15,85%). Головним недоліком Е-сервісів визначили недостатній захист персональних даних (18,54%).

Результатом проведеного дослідження стало створення окремого структурного підрозділу Бібліотеки “Регіонального консультаційно-тренінгового центру”, завданням якого є організація навчання та надання методичної допомоги бібліотекарям області, а також консультування та навчання користувачів бібліотеки основам комп'ютерної грамотності, роботі в інтернеті, користування електронними сервісами.

 

Проєкт «Майстерня професійного розвитку»

З жовтня 2019 року КЗ “ЗОУНБ” як член громадської спілки "Культурна Ліга Сходу» у партнерстві з Централізованою бібліотечною системою м. Токмака, Централізованою бібліотечною системою м. Мелітополя, клубом «Маяк» Бердянської міської ради за фінансової підтримки Німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH в рамках програми «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» бере участь у проєкті «Майстерня професійного розвитку». В ході реалізації проєкту організовано навчальні заходи з отримання нових навичок і професій жінками (ВПО, з дітьми до 7 років, з інвалідністю тощо), які допоможуть їм працювати віддалено або на неповний робочий день і забезпечувати свої потреби шляхом самозайнятості. Було проведено 36 тренінгів з бухгалтерського обліку, 18 з інтернет-маркетингу, 28 мотивуючих тренінгів. Проєкт триватиме до квітня 2020 року.

 

Науково-дослідна робота

У минулому році було здійснено моделювання мережі надання публічних послуг бібліотеками області. Результати дослідження статистичних даних та матеріалів, наданих структурними підрозділами у сфері культури райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад свідчать про те, що мережа публічних бібліотек в ОТГ в цілому відповідає оптимальному плану формування мережі ОТГ України.

Одночасно дослідженням встановлено, що лише 338 сіл області мають бібліотечні заклади, показник охоплення населених пунктів складає 37,0 відсотків. З існуючих на 357 сільських книгозбірень 106 (22,5% закладів області) розташовані в населених пунктах з чисельністю населення менше 500 осіб. Ці бібліотеки перебувають у зоні ризику. Крім цього, відзначено, що у Мирненській, Павлівській, Новоолексіївській ОТГ відсутні бібліотеки у центрах громад.

Спостерігається диференціація у розрізі районів за кількістю публічних бібліотек, що перебувають у зоні ризику. Найбільша кількість таких закладів концентрується у Токмацькому, Розівському, Новомиколаївському, Приазовському районах, найменша – у Пологівському, Запорізькому, Якимівському районах. Лише у трьох районах (Василівському, Приморському, Якимівському) передбачено ліквідацію книгозбірень, які перебувають у зоні ризику.

Статистичні дані свідчать про те, що брак коштів на бібліотечну сферу призвів до ігнорування питань поповнення бібліотечних фондів, низького рівня комп’ютеризації публічних бібліотек (особливо у сільській місцевості), скорочення кількості годин роботи публічних бібліотек та прихованого закриття так званих «тимчасово не працюючих» з різних причин бібліотек.

Разом з тим, на території Запорізької області існує 13 населених пунктів з чисельністю населення понад 500 осіб, з них 4 - з чисельністю населення понад 1000 осіб, у яких публічні бібліотеки відсутні. Найбільша кількість таких населених пунктів концентрується у Приморському і Вільнянському районах.

Аналіз чисельності публічних бібліотек міських територій показав, що мережа книгозбірень в цілому відповідає вимогам Стандарту. Однак у 4 містах та 6 селищах міського типу кількість публічних бібліотек більша від передбаченої стандартом.

У ході моделювання було виявлено публічні бібліотеки, що розташовані у зонах обслуговування інших закладів. Переважно це дитячі бібліотеки, які або розташовані в одній будівлі з бібліотекою для дорослих, або на відстані менше 3 км. Питання їх об'єднання потребує додаткового вивчення і консультацій.

В регіоні вже проведена значна робота з оптимізації мережі бібліотечних закладів, проте наразі вона все ще не відповідає встановленим нормативам.

На думку дослідників найоптимальнішою моделлю бібліотечної системи в умовах реформування адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, є функціонування мережі публічних книгозбірень у власному праві без об’єднання з іншими інституціями громади (будинки культури, шкільні бібліотеки тощо). При цьому громади оптимізують мережу бібліотек на своїй території, дотримуючись визначених стандартів.

Реформування бібліотечної системи має передбачати розвиток мережі бібліотечних закладів, їх перетворення на культурні, інформаційні, освітні, просвітницькі центри громад, особливо у сільській місцевості.

Дослідження «Стан та перспективи розвитку мережі публічних бібліотек Запорізької області” певною мірою стало продовженням попереднього. Об`єктом вивчення була оцінка діяльності книгозбірень, організації біліотечних послуг населенням регіону. Програма передбачала онлайн опитування жителів. Найбільш активну участь в опитуванні взяли жителі Запоріжжя (49% учасників), близько 9% складають жителі Приморська і Чернігівки, від 3 до 6 відсотків - міст Бердянськ і Мелітополь, Новомиколаївського та Більмацького районів. Число учасників — жителів інших міст і районів області складає від 1 до 3 відсотків, за виключенням Василівського, Приазовського і Токмацького районів, жителі яких зовсім не брали участь в опитуванні. Слід зазначити, що більше третини людей, які взяли участь в опитуванні, проживають у сільських населенних пунктах регіону. Провідні вікові межі учасників опитування становлять діапазони від 20 до 34 років (32%) та 45 - 55 років (26%).

Серед учасників опитування 83% є користувачами бібліотечних послуг, 17% - бібліотекарі (їх стаж роботи у бібліотечній сфері у більшості (57 %) перевищує 15 років).

Переважна більшість користувачів бібліотечними послугами (37%) відвідують бібліотеку 1 раз на місяць, 31% - кожного тижня, 1 раз на 3 місяці - 16%, рідше одного разу на 6 місяців — 16%. 97% позитивно відповіли на питання «Чи бачите Ви потребу в наявності бібліотеки у Вашій громаді?».

Слід зазначити, що оцінюючи відповідність бібліотек сучасним вимогам за 10-бальною шкалою 20% респондентів вибрали 8 балів, 15% - 9 балів, 9% вибрали навіть 10 балів. Ще 15% обрали оцінку у 7 балів, 10% - у 6 балів. 30% опитаних оцінили відповідність бібліотек сучасним вимогам від 2 до 5 балів.

На думку учасників опитування державі для розвитку бібліотек, передусім, слід подбати про збільшення обсягів фінансування закупівель книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів (77%). Крім цього, необхідно розробити стратегію розвитку інформаційного потенціалу бібліотек (43%) і забезпечити дієвий моніторинг виконання рекомендацій з організаії мережі публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах (9%).

Відповідаючи на питання «Що б мотивувало Вас відвідати бібліотеку?» 77% користувачів відзначили наявність книг, які вони хотіли б прочитати і комфортні умови — 51%. Крім цього, додатковими чинниками привабливості виявилися цікаві бібліотечні заходи (34%), наявність інтернету (22%), територіальна близькість бібліотеки (21%) і зміни графіка роботи бібліотеки (11%).

Портрет сучасної бібліотеки, за уявленнями респондентів, має наступні характерні риси - комфортне приміщення, обладнане сучасною технікою, з достатньою кількістю нової літератури та періодичних видань; інтернет; бібліотека - привітна, доступна, з широким графіком роботи; місце для тренінгів та зал для ігор; кав`ярня; поліфункціональна установа.

На думку користувачів, бібліотекам, передусім, необхідно змінити систему оновлення бібліотечних фондів (65%) і технічне оснащення (47%), дизайн приміщення (39%) та сервісні послуги (23%), режим роботи (дні, години) (16%), а також якість обслуговування (9%).

Слід відзначити, що респонденти висловили і пропозиції щодо отримання додаткових послуг, зокрема - перегляд кінофільмів, вільний робочий простір (в т.ч. для групової роботи), доступ до ресурсів міжнародних наукових журналів, доставка літератури додому, курси іноземних мов та ін.

Перелік проблем бібліотечної сфери, названих жителями регіону, дуже великий — від «немає оновлення бібліотечних фондів» до «сільські бібліотеки не опалюються, приміщення не ремонтуються, старі меблі, відсутній доступ до Інтернету». Проте їх можна узагальнити як відсутність необхідних обсягів фінансування бібліотечних закладів. Шляхи вирішення проблем, запропонованих респондентами, розподілились наступним чином - переважна більшість (73%) впевнені, що вирішення полягає у збільшенні обсягів фінансування бібліотек, 37% - у змінах в державному регулюванні бібліотечної сфери, 28% - у підвищенні відповідальності працівників органів місцевого самоврядування, 24% - у посиленні впливу місцевої громади на зміст і напрями роботи бібліотек, 12% - в удосконаленні роботи бібліотекарів і лише 0,4% пропонують закрити бібліотеки. Крім цього, є пропозиція включити до Стратегії розвитку області питання щодо девелопменту бібліотечної галузі та бібліотек. Це надасть можливість подавати відповідні заявки у Державний фонд регіонального розвитку. Необхідно також відзначити, що 73% опитаних жителів області вважають необхідними зустрічі з працівниками органів місцевого самоврядування з метою обговорення пробем у бібліотечній сфері.

Отже, підсумки дослідження свідчать про те, що бібліотека як соціальний інститут зберігає свою привабливість для спільноти запорізького краю. Її цінність для користувачів бібліотечних послуг полягає у накопиченні документного фонду, як характерної ознаки книгозбірні, задоволенні інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб жителів області. Одночасно функції бібліотеки певною мірою змінюються відповідно до зовнішнього середовища, потреб громади і вони мають отримувати дієву, у першу чергу фінансову, підтримку держави і органів місцевого самоврядування.

У 2019 році організовано дослідження «Напрямки, фактори, форми розвитку взаємодії ЗОУНБ і громадських організацій”. Матеріали вивчення будуть узагальнені у наступному році.

Протягом року понад 400 документів відділу рідкісних і цінних видань отримали наукове опрацювання і відображення в електронному каталозі бібліотеки.

 

Науково – методична робота

У 2019 році провідними напрямками науково-методичної роботи були наступні: сприяння становленню і розвитку публічних бібліотек об'єднаних територіальних громад, поширення інновацій та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечному обслуговуванні жителів регіону.

Так, під час семінару-тренінгу для керівників головних публічних бібліотек ОТГ області «Книгозбірня в об'єднаній територіальній громаді: розвиток комунікативних навичок» обговорювалися проблеми взаємодії бібліотечних закладів із партнерами, створення привабливого іміджу книгозбірень. Ділові ігри “Швидке знайомство” та “Світ громад” допомогли учасникам в оволодінні необхідними навичками.

На тренінгу “Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики у Запорізькій області” (проект ПУЛЬС, USAID) йшлося про підсумки формування територіальних громад у Запорізькій області та Україні в цілому, роль бібліотек та співпрацю з медіа на підтримку просування реформи місцевого самоврядування.

Учасниками обласної лабораторії професійної майстерності “Міська бібліотека як центр активності місцевої громади” (м. Токмак) були працівники книгозбірень новостворених ОТГ. В інноваційному марафоні особлива увага приділялась використанню інформаційних технологій у бібліотеках, організації та проведення акцій.

У заняттях школи бібліотечного менеджера “Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики” взяли участь директори, методисти ЦБ, завідуючі головними бібліотеками об'єднаних територіальних громад, а провідною темою обговорень - електронна демократія і дослідження потреб мешканців ОТГ.

Щорічна обласна нарада керівників бібліотечних закладів була традиційно присвячена аналізу стану бібліотечного обслуговування жителів регіону та визначенню головних пріоритетів діяльності закладів у наступному році.

На допомогу публічним бібліотекам області була спрямована і видавнича діяльність бібліотеки. Зокрема, у посібнику “Моделювання мережі публічних бібліотек Запорізької області” (серія «На допомогу публічним бібліотекам об'єднаних територіальних громад”) зібрані нормативні матеріали на допомогу організації бібліотечного обслуговування мешканців ОТГ, консультації зі створення та функціонування закладів. Видання “Мерчандайзинг в бібліотеці. Чому б ні?” містить консультацію щодо особливостей його застосування в бібліотеках, програму тренінгу, огляд відповідної роботи книгозбірень України. Випуск методичних порад “Бібліотека як ініціатор партисипативних заходів у громаді” знайомить з поняттям партисипації, інструментами партисипативних практик, варіантами сучасних кейсів. Прес-дайджест “Коло професійного читання бібліотекаря” (вип. 4) пропонує огляд публікацій на сторінках фахових видань України. Інформаційний бюлетень «Клубок» (№ 33) висвітлює досвід роботи публічних бібліотек області - Бердянська, Мелітополя, Запоріжжя, Токмака, Василівського і Веселівського районів.

Публікації Прес-клубу бібліотек Запорізького краю (Facebook) сприяють обізнаності громадян, їх розумінню реформ місцевого самоврядування, дієвій співпраці громадських організацій, бібліотек та ЗМІ.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2019 РОЦІ

1. Моделювання мережі публічних бібліотек Запорізької області / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, наук.-метод. відділ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 21 с. : іл. – Режим доступу : /node/7096

2. Коло професійного читання бібліотекаря (прес-дайджест). Вип.4 / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-методичний відділ; [укл. О. Літвак, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. − Запоріжжя: [Ред.-вид. сектор КЗ “ЗОУНБ” ЗОР], 2019. − 21 c. - Режим доступу : /node/7089

3. Мерчандайзинг в бібліотеці. Чому б ні? : консультація та програма тренінгу / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, наук.-метод. відділ ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. - Запоріжжя : [Ред.-вид. сектор КЗ “ЗОУНБ” ЗОР], 2019. - 30 c. : іл. - Режим доступу : /node/6882
4. Бібліотека як ініціатор партисипативних заходів у громаді. Методичні поради / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-методичний відділ; [укл. О. Літвак, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. − Запоріжжя: [Ред.-вид. сектор КЗ “ЗОУНБ” ЗОР], 2019. − 25 c. – Режим доступу : /node/6881
5. Показники діяльності бібліотек за 2018 рік / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [укл. Л. Мажара, О. Кайнара, ред. Л.Ізюмова]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР] , 2019. – 8 с. – Режим доступу : /node/6710
6. Клубок : газета клубу дир. ЦБС Запоріз. обл. / засн. клубу дир. ЦБС Запоріз. обл., НМВ КЗ «ЗОУНБ» ЗОР. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР] , 2019 – № 33. – 14 с.

7. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2019 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; уклад. І. В. Шершньова; відповід. за випуск О. В. Волкова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2019. – 530 с. – Режим доступу : /znamenni_daty_zaporizhzhya_na_2020
8. Люди з великим серцем : бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР; [уклад. : Т.Палівода, відп. за вип. О. Волкова]. — Запоріжжя, 2019. - 92 с. - Режим доступу : /Volontery_Zaporozhskogo_kraya#q5

9. Спілка поляків Запоріжжя «Полонія» (До 20-річчя заснування) : (бібліограф. покаж.) / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Центр національних культур ; [уклад. О. Назаренко, С. Сєрікова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 14 с.

10. Запорізьке міське німецьке об'єднання “Відродження” (До 30-річчя заснування) : (бібліограф. покаж.) / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Центр національних культур ; [уклад. О. Назаренко, Н. Приймаченко]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 16 с. - Режим доступу : zaporizke-miske-nimetske-obyednannya-Vidrodzhennya
11. Громадська організація «Арабський центр» м. Запоріжжя : (бібліограф. покаж.) / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Центр національних культур ; [уклад. О. Назаренко, С. Сєрікова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 14 с.

12. Ольга Токарчук – лауреат Нобелівської премії–2018 : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 24 с. – (Лауреати літературних премій). - Режим доступу : - /node/7025

13. Петер Гандке – лауреат Нобелівської премії–2019 : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 24 с. – (Лауреати літературних премій). - Режим доступу: /node/7029

14. Оксана Забужко – лауреат Шевченківської премії–2019 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Відділ наукової інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 40 с. – (Лауреати літературних премій). - Режим доступу: /node/6760

15. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації : прес-дайджест. І кв. 2019 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 28 с. – (Український вибір: виклики та перспективи). - Режим доступу: /node/6742

16. Сучасні тенденції трудової міграції в Україні : прес-дайджест. ІІ кв. 2019 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 24 с. – (Український вибір: виклики та перспективи). - Режим доступу: /node/6890

17. Електронне урядування в Україні : прес-дайджест. ІІІ кв. 2019 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 28 с. – (Український вибір: виклики та перспективи). - Режим доступу: /node/6949

18. Національна модель соціальної відповідальності в Україні : прес-дайджест. ІV кв. 2019р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 24 с. – (Український вибір: виклики та перспективи). - Режим доступу: /node/7088

19. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : І кв. 2019 р. / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 16 с. - Режим доступу: /resourse/ideas_and_technologies/2019/1

20. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІI кв. 2019 р. / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 24 с. - Режим доступу: /node/6873

21. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІII кв. 2019 р. / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ;ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 16 с. - Режим доступу: /node/6984

22. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІV кв. 2019 р. / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. – 32 с. - Режим доступу: /node/7098

 

Економічні аспекти діяльності бібліотеки

Структура використання фінансових ресурсів у 2019 році (тис. грн.)

 

Оплата праці персоналу (в т. ч. виплати законодавчо встановлених надбавок, компенсаційних доплат) з нарахуваннями

 

12962,2

Витрати на поповнення бібліотечних фондів

1062,2

Виплати на оплату енергоносіїв і комунальних послуг

1249,4

Витрати на поточний ремонт приміщень

45,9

Витрати на придбання обладнання, меблів, технічних засобів

313,5

Адміністрацією здійснюється моніторинг та аналіз стану матеріально-технічної бази закладу, проводилися систематичні перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки, профілактики виробничого травматизму.

У 2019 році в закладі виконані поточні ремонтні роботи згідно припису ДСНС, а саме: встановлені ролети на вікнах сектору періодичних видань та електронних ресурсів, розроблена документація на встановлення блискавкозахисту будівлі бібліотеки. Було здійснено перезарядження вогнегасників, а також придбана необхідна кількість нових.

Фінансова підтримка бібліотеки є невід’ємною частиною її розвитку. Тому до Департаменту культури, туризму національностей та релігій регулярно надаються запити щодо виділення цільових коштів на капітальні видатки та додаткового фінансування закладу.

Залишається відкритим питання улаштування системи оповіщення та пожежогасіння, припливно-витяжної вентиляції, улаштування блискавкозахисту, заміни дверей до відділу основного зберігання фондів на протипожежні, продовження робіт з реконструкції та капітальних ремонтів аварійних пасажирського та вантажного ліфтів, облаштування пандусу, заміни освітлення в приміщеннях читальних залів, подальше оновлення парку комп'ютерної техніки та обладнання, придбання сучасного програмного забезпечення, продовження облаштування комфортного простору для відвідувачів бібліотеки.

 

Кадрові ресурси бібліотеки та організація підвищення кваліфікації персоналу

Загальна кількість працівників — 134 особи

 

Працівники Запорізької ОУНБ активно беруть участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних фахових заходах (форумах, семінарах, школах тренінгах, науково-практичних конференціях), обмінюються досвідом, активно оволодівають сучасними навичками роботи, діляться набутим досвідом з колегами. В 2019 році на іv міжнародний форум молодих бібліотекарів УБА «Бібліотека: перезавантаження» в м. Харків з презентацією на тему “Бібліотеки США” виступила провідний бібліотекар відділу документів іноземними мовами, координаторка центру “Вікно в Америку” І. Павленко, а на Х Львівському бібліотечному форумі вона представила проєкт «Вдосконалення консультаційних, навчальних та інформаційних послуг, що надаються громадянам бібліотеками м. Запоріжжя та Запорізької області з метою популяризації електронної демократії та електронної комерції». Завідувачка відділу документів іноземними мовами Н. Яценко розповіла про роботу центру “Мова. Культура. Німеччина” на Книжковому Арсеналі у м. Київ. Досвідом просування бібліотеки в соціальних мережах поділилася завідувачка сектором довідково-бібліографічного відділу Г. Мацієвська під час круглого столу “Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку в інформаційному суспільстві” (м. Одеса). Головний бібліограф відділу краєзнавства І. Шершнева та бібліотекар відділу рідкісних та цінних видань Н. Линдіна взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави” до 190-річчя Одеської ННБ, де отримали гран-прі Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України за інформаційно-бібліографічне видання “Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2020 рік”.

Активна культурно-просвітницька та соціальна діяльність бібліотеки та її співробітників неодноразово відзначалася почесними грамотами, подяками та дипломами Міністерства культури України, Запорізької обласної ради, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, організацій-партнерів бібліотеки. Лауреатом щорічної обласної премії за досягнення в розвитку культури Запорізького краю у номінації “За досягнення у розвитку бібліотечної справи” у 2019 році стала провідний бібліотекар відділу документів іноземними мовами, координаторка центру “Вікно в Америку” І. Павленко.

За вагомий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток Запорізького краю та з нагоди 80-річчя створення Запорізької області розпорядженням Голови Верховної Ради України трудовий колектив комунального закладу «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної ради нагороджено Грамотою Верховної Ради України.

 

 

Додаток №1

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека на шпальтах періодичних видань 2019 року

 

Грудень

 1. В обласній бібліотеці вирували ярмаркові пристрасті : [фестиваль «Крафтове Запоріжжя» відбувся в ЗОУНБ] // МИГ. – 2019. – 26 дек. (№ 52). – С. 10.

 

 1. Святому Миколаю допомогли благодійники та бібліотека : [благодійна акція в ЗОУНБ] // МИГ. – 2019. – 19 дек. (№ 51). – С. 9.

 

Листопад

 1. Атаманчук І. Спираючись на минуле, думати про майбутнє : [презентація кн. «Спадщина» Ю. Вілінова і С. Шишкова в ЗОУНБ] / Інеса Атаманчук // МИГ. – 2019. – 28 нояб. (№ 48). – С. 33.

 

 1. Корольова К. Запорізька обласна бібліотека запрошує на цікаві виставки / Катерина Корольова // Верже. – 2019. – 28 нояб. (№ 47). – С. 3.

 

 1. Олейник С. Магия камня: запорожанка победила страшную болезнь и начала делать красивые украшения : [выставка работ Т. Ионовой] / Светлана Олейник // Индустриальное Запорожье (Панорама) . – 2019. – 28 нояб. (№ 48). – С. 14.

 

 1. Почала працювати фабрика Святого Миколая // МИГ. – 2019. – 21 нояб. (№ 47). – С. 32.

 

 1. Атаманчук І. Спадщина нашого краю: том третій : [про презентацію кн. «Спадщина» Ю. Вілінова і С. Шишкова в ЗОУНБ] / Інеса Атаманчук // МИГ. – 2019. – 14 нояб. (№ 46). – С. 32.

 

Жовтень

 1. Ковалевская Н. Давайте познакомимся : [в т. ч. о лит вечере знакомств «Читай-Кохай» в ЗОУНБ] / Наталья Ковалевская // Суббота плюс. – 2019. – 24 окт. (№ 43). – С. 20-21.

 

 1. Найдет ли полиция раритетную книгу? : [в ЗОУНБ пропала книга «Коронование Государя императора Александра III», 1883 г.] // МИГ. – 2019. – 24 окт. (№ 43). – С. 8.

 

 1. Події, які нас захоплюють : [в ЗОУНБ за підтримки Посольства США в Україні стартував нов. проект для підлітків] // Запорізька правда. – 2019. – 10 жовт. (№ 41). – С. 4.

 

 1. Атаманчук И. 80 лет «МИГу» - «Комсомольцю Запоріжжя» : [благодарность за подбор информации сотрудникам ЗОУНБ] / Инесса Атаманчук // МИГ. – 2019. – 3 окт. (№ 40). – С. 4.

 

 1. Есть вопрос? : [о истории основания Запорожской ОУНБ] / МИГ. – 2019. – 3 окт. (№ 40). – С. 26.

 

 1. Ладан И. Редкая книга – не редкость : [об отделе редких книг ЗОУНБ] / Ирина Ладан // Суббота плюс. – 2019. – 3 окт. (№ 40). – С. 20-21.

 

 1. Представители запорожской библиотеки через суд пытаются вернуть раритетную книгу : [«Коронование Государя императора Александра III», 1883 г.] // Верже. – 2019. – 3 окт. (№ 39). – С. 2.

 

 1. Третяк С. Тетяна Палівода: «Приходьте до бібліотеки – тут цікаво, затишно і часто навіть весело!» / Світлана Третяк // Верже. – 2019. – 3 окт. (№ 39). – С. 19.

 

 1. Чуприна Г. «Шлях до Реріха» від Геннадія Орленка : [виставка відбулася в ЗОУНБ] / Ганна Чуприна // МИГ. – 2019. – 3 окт. (№ 40). – С. 24.

 

Серпень

 1. Атаманчук И. Мгновения Натальи Коробовой : [художественная выставка открылась в ЗОУНБ] / Инесса Атаманчук // МИГ. – 2019. – 29 авг. (№ 35). – С. 36.

 

 1. Дети рисовали Турцию : [в ЗОУНБ открылась выставка детского рисунка «Безграничная Турция»] // МИГ. – 2019. – 22 авг. (№ 34). – С. 2.

 

 1. Шкарупа С. Это сделала она… : [в ЗОУНБ открылась выставка картин-иллюстраций к книге «Це зробила вона»] / Светлана Шкарупа // МИГ. – 2019. – 15 авг. (№ 33). – С. 2.

 

Липень

 1. Чуприна Г. Влада запросила до діалогу громадськість. Нарешті : [перший форум ГО Запоріз. обл. відбувся в ЗОУНБ] / Ганна Чуприна // МИГ. – 2019. – 4 июля (№ 27). – С. 34.

 

Червень

 1. Общественные организации зовут на форум : [в ЗОУНБ] // Наш город плюс. – 2019. – 12 июня (№ 24). – С. 4.

 

Травень

 1. Картина у подарунок : [в ЗОУНБ виставка дарунків запоріз. журналістки Інеси Атаманчук] // МИГ. – 2019. – 2 мая (№ 18). – С. 31.

 2. Кобзар у вишитих портретах : [експозиція «Образ і слово Кобзаря у вишивці»] // МИГ. – 2019. – 2 мая (№ 18). – С. 31.

 

Квітень

 1. Воронцова О. Події, що нас захоплюють : [у Центрі національних культур «Сузір’я» пройшло свято Міжнарод. день ромів] / Олександра Воронцова // Запорізька правда. – 2019. – 11 квіт. (№ 15). – С. 3.

 

 1. Петраш В. Мои года – мое богатство : [презентация кн. Л. Шепелевой «К черту старость!»] / В. Петраш // Запорожье вечернее. – 2019. – 4 апр. (№ 14). – С. 12.

Березень

 1. Атаманчук І. Треба озиратися у минуле із вірою у майбутнє : [презентація ювілейного номера календаря «Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя»] / Інеса Атаманчук // МИГ. – 2019. – 28 марта (№ 13). – С. 33.

 

 1. Презентовали «Вірші, написані в АТО» : [презентация кн. В. Пожидаева] // МИГ. – 2019. – 21 марта (№ 12). – С. 33.

 

 1. Встреча с писателем : [презентация кн. В. Тымчука «Г.Р.А. – Н.І.»] // МИГ. – 2019. – 14 марта (№ 11). – С. 11.

 

 1. Волгіна К. Теплі спогади про талановиту людину : [вечір пам’яті М. Лиходіда] / Катерина Волгіна // Михайлівські новини. – 2019. – 13 берез. (№ 18). – С. 2.

 

Лютий

 1. Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах Запорізької ОУНБ / Ганна Нагорна // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2. – С. 27-30.

 

 1. Смбатян М. Живі ляльки родом із давніх часів : [у відділі мистецтв відкрито виставку «Біокераміка М. Пономарьової»] / Маріанна Смбатян // Запорозька Січ. – 2019. – 28 лют. (№ 34-36). – С. 12.

 

 1. Национальные проекты – за бюджетные средства : [в Центре национальных культур «Сузір’я» состоялось заседание координационного совета нац. меньшинств при главе Запорож. ОГА] // МИГ. – 2019. – 21 февр. (№ 8). – С. 40.

 

 1. Феміністичне кіно : [показ короткометражних фільмів пройшов в ЗОУНБ] // МИГ. – 2019. – 21 февр. (№ 8). – С. 40.

 

 1. Черненко С. Побільше б такого «Борщику»! : [презентація книги О. Ліщук] / Світлана Черненко // Запорізька правда. – 2019. – 21 лют. (№ 8). – С. 4.

 

 1. Терещенко Е. «Добровольці завжди говорять так, як воно є…» : [презентация 4-го выпуска «Усна історія рос.-укр. війни»] / Евгений Терещенко // МИГ. – 2019. – 14 февр. (№ 7). – С. 13.

 

 1. Терещенко Е. «Он называл свои книги «мої квіточки»…» : [вечер памяти А. Выженка] / Евгений Терещенко // МИГ. – 2019. – 7 февр. (№ 6). – С. 17.

 

 Січень

 1. Пойда А. Алиса и братья ее меньшие : [интервью с зав. сектором МБА Т. Пойдой о животных, которые живут в библиотеке] / Анастасия Пойда // VIP-club. – 2018 (дек.). – 2019 (янв.). - № 75. – С. 70-71.

 

 1. Баланда Г. Досягли багато чого, та тільки не тепер : [кн. виставка до 80-річчя Запоріз. обл.] / Г. Баланда // Рабочая газета. – 2019. – 24 янв. (№ 9). – С. 2.

 

 1. В Запорожье наградили военных, участников АТО, волонтеров : [на фото и. о. директора ЗОУНБ О. Волкова] // МИГ. – 2019. – 24 янв. (№ 4). – С. 3.

 

 1. Третяк С. Ювілей Палацу книги : [інтерв'ю з зав. відділом краєзнавства Т. Паліводою] / Світлана Третяк // Верже. – 2019. – 24 янв. (№ 3). – С. 20.

 

 

Додаток №2

Соціокультурна діяльність бібліотеки за 2019 рік

Протягом 2019 року бібліотека стала організатором та учасником багатьох зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів, прес-конференцій, інформаційно-просвітницьких проектів, які торкались найрізноманітніших аспектів суспільного та культурного життя. Відбулась ціла низка цікавих, пізнавальних, культурно й соціально значущих заходів. Було організовано понад 370 книжкових виставок, викладок та переглядів літератури, з них 6 мегавиставок. Проведено 45 літературних зустрічей, 44 презентації видань, 42 художньо-мистецькі виставки, 53 майстер-класи, тощо.

«Запорізькій області - 80 років!» Мегавиставка з такою назвою відкрила 2019 рік. Саме цього року відзначалось 80-річчя з дня утворення Запорізької області (10 січня 1939 р.). На експозиції були представлені понад 200 джерел (книги, періодичні видання, карти, DVD, буклети, фотоальбоми), які розкрили історію утворення Запорізької області, етапи її становлення та розвитку, історичні та культурні пам'ятки, виробничий і науковий потенціал, здобутки та досягнення відомих земляків. Серед документів - довідкові, статистичні видання та обласні газети 40-50-х років ХХ ст. У презентації взяли участь директор видавництва «Дике Поле» Олександр Лазутін, голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Медко, артист Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Магара Юрій Бакум.

Також у січні, відкрилась ще одна мегавиставка - «Бібліотека – це назавжди», присвячена 115-річчю від дня заснування Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Саме в цей день, 22 січня 1904 року, було затверджено «Статут Олександрівської міської громадської бібліотеки», яка згодом стала найбільшою книгозбірнею Запорізького краю. На експозиції були висвітлені етапи становлення і розвитку ЗОУНБ. Вона містила понад 100 документів - книги, газетні статті, журнали, фотографії, нагороди, довідники, календарі, буклети тощо. Серед них - перший статут бібліотеки (1904), найстаріша зі збережених нагород колективу – почесна грамота за 1946 р., шкіряна грамота (2004), альбом-звіт про роботу книгозбірні з листопада 1943 по листопад 1947 рр. (1948).

Інші події, які відображені у мегавиставках 2019 року:Поки серця палають, герої не вмирають” (До Дня Героїв Небесної Сотні - 20 лютого та річниці початку російсько-української війни); "Шевченко і Куліш: художницькі діалоги” (До 205-річчя від дня народження українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка та 200-річчя від дня народження українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика Пантелеймона Куліша); "Китай - країна трьох тисячоліть” (До оголошеного президентом України Року Китаю в Україні); "Хліб - багатство народу”.

До ювілейних і пам`ятних дат нашої країни та світу підготовлено понад 300 книжкових виставок, викладок та переглядів літератури, серед яких експозиції до дат, які відзначаються на державному рівні: “На шляху до Злуки" (До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки), "Репресована пам'ять про Голокост" (До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту), "Крути - смолоскип у майбутнє" (До Дня пам'яті Героїв Крут), "Конституційні перетворення в Україні" (До Дня Конституції України), "Будеш жити, моя країно!" (До Дня Незалежності України), "Трагедія людства на українській землі" (До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру), "Сила нескорених" (До Дня захисника України), "Козацька Покрова" (До Дня українського козацтва та Свята Покрови) та багато інших.

До ювілеїв визначних діячів та культурно-мистецьких установ Запорізького краю організовано 34 книжкові виставки, серед яких: “Як співа – сіяє його слово…” (книжкова виставка до 70-річчя письменника Григорія Лютого, члена Національної Спілки письменників України, Заслуженого діяча мистецтв України, Почесного громадянин м. Запоріжжя, лауреата обласних літературних премій, Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Г. Сковороди, нагородженого орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”(2008)), “Поет, сатирик, громадянин” виставка до ювілею запорізького поета-гумориста Миколи Білокопитова, члена Національної спілки письменників України, журналіста, критика, лауреата Всеукраїнських літературних премій, обласної премії ім. П. Ребра, кошового та одного із засновників Міжнародної асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ»; виставка “Зринають слова з моєї душі…”, присвячена 80-річчю від дня народження запорізького історика, краєзнавця, письменника, публіциста і шахіста Віталія Івановича Шевченка, «Римовані паралелі» (до 70-річчя поетеси Тетяни Осінь), “Під крилом Мельпомени” (до 90-річчя Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В. Магара), “Від мрії до зірок” (до 50-річчя льотчика-космонавта Олега Скрипочки). Організовано та проведено 12 творчих зустрічей. Відбувся вечір пам’яті Олександра Виженка (1957-2018), запорізького поета, письменника, філософа, казкаря, актора, перекладача та телеведучого. Вечір відкрив Ігор Гармаш – директор центру мистецтв «Арт-Простір», меценат та близький друг митця, який доклав багато зусиль для того, щоб книги О. Виженка побачили світ. Віддати шану цій талановитій людині зібрались численні прихильники його творчості. Під час вечора відбулася презентація документального фільму про Олександра Виженка, знятого суспільним телеканалом «Запоріжжя», огляд його творів, які були представлені на виставці. Теплими словами згадували Олександра його товариші — Юрій Гаєв, Світовид Пашник, Галина Соловйова; вечір пам’яті запорізького поета Миколи Лиходіда (1940-1993), лауреата обласної літературної премії ім. В. Лісняка (1995), автора 17 поетичних збірок, керівника обласного літературного об'єднання ім. М. Гайдабури, журналіста. У 2019 році Миколі Хомичу за звитяжні досягнення в українській літературі була присуджена Міжнародна літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша. У заході взяли участь голова Запорізького обласного осередку НСПУ Олександр Медко, радіожурналіст і диктор Запорізького обласного радіо Василь Федина, колеги по перу Костянтин Сушко, Юрій Ботнер, Ганна Лупинос, Вікторія Сироватко, Лорина Тесленко, Тетяна Осінь, Володимир Козиряцький. Учасники зібрання переглянули фільм «Неповторність» про творчий шлях і життєву долю Миколи Лиходіда

Протягом року у бібліотеці відбулося 44 презентації найрізноманітніших видань.

Цього року було презентовано вже четвертий випуск “Усної історії російсько-української війни”. Це книга спогадів військовослужбовців, які воювали у складі українських добровольчих формувань. Через спогади окремих бійців розкриваються обставини виникнення батальйонів «Донбас», «Айдар», полку «Азов», Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони. Книга видана Українським інститутом національної пам’яті у співпраці з історичним факультетом Запорізького національного університету, Запорізькою обласною державною адміністрацією, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. У презентації взяли участь учасники АТО та ООС, історики, студентська та учнівська молодь.

Відбулась презентація великого книжкового проекту до 80-річчя Запорізької області. Коштом обласного бюджету в рамках “Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки було видано16 книг запорізьких літераторів. В презентованому доробку представлені не тільки прозові та поетичні твори, а й художні видання для дітей та цікаві наукові, краєзнавчі праці. У презентації взяли участь голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Медко, кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри українознавства ЗНУ Ольга Стадніченко, голова обласного літературного об’єднання ім. М. Гайдабури Ганна Лупинос. Поети Володимир Віхляєв, Лариса Коваль, Віра Шмига і Тетяна Осінь представили гостям заходу свої поетичні збірки.

Презентація ще одного знакового для Запорізької області видання відбулося у квітні, а саме, двотомного видання «Антологія творів письменників запорізьких літоб’єднань початку ХХІ сторіччя». Це перша спроба зібрати під одною обкладинкою твори авторів різних літературних об’єднань та прослідкувати розвиток новітньої літератури Запорізького краю. Перший том антології присвячений поезії (17 поетів) – і це не випадково, адже здобутки запорізької поетичної школи все частіше привертають увагу читачів, літературознавців, критиків. Другий том містить прозові твори дев’яти авторів. Під час презентації панувала творча атмосфера – лунали пісні, автори читали свої твори, які увійшли до антології, актори театру-студії «Пігмаліон» представили учасникам свій перформанс.

2019 рік - ювілейний для календаря «Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя». З цієї нагоди відбулося урочисте віншування його 50-го випуску. На святі були присутні автори, герої та читачі популярного щорічника, що висвітлює найважливіші та найяскравіші події у політичному, господарському, науковому і культурному житті Запорізької області, знайомить з ювілеями видатних людей регіону. До речі, календар «Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2020 рік» одержав гран-прі Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України, який проводить Одеська національна наукова бібліотека. В книжковій експозиції «Золотий літопис Запоріжжя» були представлені всі випуски календарів, які зберігаються у фондах ЗОУНБ. Календар - це справжня історія краю, його перетворень, зростань та звершень.

Серед інших найцікавіших презентацій книг 2019 року:

"Вірші написані в АТО" Володимира Пожидаєва. Книга є другим виданням автора, доповненим фотознімками та віршами, що відображають реальні події війни, спогади та думки після повернення з фронту. Вірші присвячені бойовим побратимам та загиблим Героям.

Для сучасного читача зустрічі з письменниками, які відгукуються на останні події, завжди стають подією. Володимир Тимчук — офіцер Збройних Сил України, підполковник, лауреат літературної премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики в творах літератури та мистецтва. Творча зустріч з ним відбулася на початку року. Під час цієї зустрічі автор презентував кілька книг, зокрема «Грані». Війна на українському сході викрила досі нехтувану грань в українському мистецтві, присвячену героїзмові, звитязі та злободенності війни. Володимир Тимчук відгукнувся на цей мистецький виклик поетичними творами, джерелом натхнення для яких стали знайомі та незнайомі йому захисники України. Це не перша зустріч із Володимиром Тимчуком. Раніше у нашій бібліотеці автор вже презентував збірку «Вогнити! Вижити! Перемогти!» Відбулась презентація книги «Махновські повстанці Північного Приазов’я (1918-1921 рр.)» відомих запорізьких істориків Володимира Чопа та Ігора Лимана , яка присвячена 130-й річниці з дня народження Нестора Махна. Книгу представляли один з авторів - кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Запорізька політехніка» Володимир Чоп та директор видавництва «Дике поле» Олександр Лазутін. У виданні на базі архівних і музейних документів, спогадів старожилів, мемуарів учасників подій та фотодокументів приватних колекцій автори дослідили маловідомий аспект - історію махновського руху в Північному Приазов’ї та його вплив на регіон. Особливу увагу дослідники приділили вивченню взаємовідносин повстанців з етнічними групами краю: болгарами, греками, росіянами, євреями, німцями-менонітами. Презентація проходила в форматі діалогу, а інколи і дискусії. Трьом найактивнішим учасникам зустрічі та відділу краєзнавства ЗОУНБ автор подарував видання з автографом.

На зустрічі читачів ЗОУНБ з кандидатом історичних наук, керівником Запорізького науково-дослідного центру «Спадщина» Юрієм Щуром були презентовані книги, в яких він виступив як упорядник - «На Запоріжжі року 1918-го: спогади українських бійців», «В Олександрівську на Запоріжжі: спомини про боротьбу з червоною Москвою в 1917 р.» Юрія Магалевського, «Спомини з побуту на Придніпрянській Україні в 1918-19 рр.» Мирослава Стефановича. У виданнях подано спогади безпосередніх очевидців подій Української революції 1917-1921 рр. та боротьби з більшовиками на Запорожжі: катеринославського губернського комісара Юрія Магалевського, січового стрільця Мирона Заклинського, ад’ютанта Остапа Луцького, козака В. Тоніна.

Відомі запорізькі краєзнавці Сергій Шишков та Юрій Вілінов презентували свою книгу «Спадщина», до якої увійшли матеріали і напрацювання з їх численних експедицій, а також понад 270 кольорових світлин, деякі з них публікуються вперше (світлини відновлення ГЕС). Під час презентації краєзнавці ділилися своїми новими відкриттями і знахідками та повідомили, що розпочали роботу над наступним виданням про непізнане Запорожжя, Україну і світ.

«Гусарка» - книга  Андрія Новікова, що була написана  на основі маловідомих архівних документів Державних архівів Запорізької, Дніпропетровської та Смоленської областей і краєзнавчих розвідок, викладає історію села Гусарка(1807) Більмацького району Запорізької області. Видання містить інформацію про родоводи десяти сімей сельчан, статистичні дані та понад 160 кольорових ілюстрацій.  Частина матеріалів друкується вперше. В презентації книги взяли участь запорізькі історики, краєзнавці, члени генеалогічного товариства. Презентував свою четверту книгу «Про природу» Олександр Медко - запорізький поет, перекладач, філософ, керівник Запорізької обласної організації НСПУ, члена Національної спілки журналістів України, лауреата Міжнародних літературних премій імені Пантелеймона Куліша (2019) та імені Григорія Сковороди (2019). Під час творчого вечора у авторському виконанні звучали його вірші, наповнені глибоким філософським змістом. До збірки увійшли нові поезії автора і низка перекладів творів Парменіда, Платона, Ксенофана, Плотіна та Святого письма «Екклезіаста». Олександр Олексійович розповідав читачам про себе, про свої творчі плани.

Нову книгу «Людина й Острів. Хортиця – над усе!» представив широкому загалу член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України Костянтин Сушко, який вже понад сорок років переймається долею славетного острова. «Я зроду тут живу…» - літературно-художньє видання, яке містить найбільш ранній (1989-1999), не оприлюднений за життя, поетичний доробок талановитої запорізької поетеси та піснярки Марини Брацило, з яким вона прийшла у сучасну українську літературу. Біографічні нариси та спогади сучасників, опубліковані у другій частині книги, допомагають краще зрозуміти витоки творчого становлення поетеси, розкрити своєрідність її палітри. Літературознавець Ольга Стадніченко, кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри українознавства ЗНУ розповіла про життя і творчість Марини Брацило. У своєму виступі Олександр Медко, голова Запорізького обласного осередку НСПУ, повідомив, що видання цієї книга стало важливою складовою “Програми сприяння розвитку інформаційної галузі Запорізької області у 2018 році”. Друзі та колеги Марини Брацило ділились спогадами, лунали вірші поетки у виконанні учнів загальноосвітньої школи №20, в якій колись вона навчалась. Експозиція книжкової виставки «Поетами народжуються…» містила книги, поетичні збірки, антології, диски, ноти Марини Брацило, літературознавчі публікації, присвячені її творчості. Сергій Пєтков, український правознавець, доктор юридичних наук, професор, презентував відвідувачам бібліотеки свою нову книгу «Князь Святослав», в якій йдеться про один із міфів щодо особистості Великого київського князя Святослава Ігоровича. Запитання, загадки, версії дають можливість кожному читачу відчути себе дослідником і першовідкривачем стародавніх таємниць.

"Щоби бути українцями – говорімо українською"- книга відомого запорізького співака і журналіста Анатолія Сердюка. На її написання автора надихнуло засилля помилок у засобах масової інформації, книговиданні та бажання захистити національну мову і підвищити мовну культуру. Анатолій Сердюк не лише розповів про видання, а й виконав декілька пісень. Приємно, що автор подарував 35 примірників бібліотекам міста та області. Книга «Полёт длиною в жизнь», запорізької письменниці, члена літературного об’єднання «Пошук» Тамари Авраменко, розповідає про життєвий шлях Тамари Білоусової, яка подолала путь від сільської дівчинки до професора, магістра-реабілітолога, директора «Навчально-оздоровчого центру Білоусової», автора унікальної методики відновлення постави, члена п’яти Академій, кавалера орденів Сократа (2011), Святої Софії (2011), Ордена Вітчизни, Марії Терезії, Європейського Ордена Честі (2017), володарки медалей Парацельса, «Роза Парацельса» (2016), Лейбніца, Вернадського (2012), Коперника (2015), Авіценни (2018), «Натуропат без кордонів». Під час презентації гості зустрічі мали змогу поспілкуватися не лише з авторкою книги, а й з її героїнею.

«Антхіл» - нова науково-фантастична книга запорізької письменниці Тетяни Тіховської. Свій роман вона називає путівником в майбутнє і сподівається, що його можна змінити. Сюжет розгортається в недалекому майбутньому в зоні Чорнобиля. Вчені застосували метод прискореної дезактивації Чорнобильської зони. Щоб уникнути впливу мутацій, всіх тварин навколо Чорнобиля знищили. Атомну станцію вирішили відновити, а неподалік від неї заклали ультрасучасне місто. Тільки чи будуть щасливі його жителі? Книга змушує задуматися - а раптом таке станеться в реальності? І зробити хоча б крок, щоб запобігти катастрофі. Під час роботи над романом Тетяна Тиховська побувала в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Яскравою була творча зустріч з поеткою Юлією Бережко-Камінською - членкинею Національної спілки письменників України і Всеукраїнської літературної асоціації «Конгрес літераторів України», номінанткою Шевченківської премії 2018 року, переможницею всеукраїнських і міжнародних літературних конкурсів і фестивалів, авторкою поетичних лібрето кількох опер, шести збірок віршів та співавторка понад 40 колективних збірок та альманахів. На вірші поетеси створено більш ніж 50 пісень різних авторів. Декілька цікавих презентацій протягом року було запропоновано нашим молодим відвідувачам. Працівниками відділу документів іноземними мовами було організовано та проведено Вечір німецьких коміксів, під час якого відомий в Запоріжжі коміксар Денис Скорбатюк розповів про історію жанру графічного роману, бібліотекарі презентували колекцію німецьких коміксів, учасники переглядали комікси і ділились своїми враженнями. На захід завітав ведучий відомого блогу Geek Journal Тайлер Андерсон.

Презентація українських перекладів романів-антиутопій для молоді. Представлені чотири нові романи-антиутопії, які нещодавно вийшли українською мовою завдяки співпраці Goethe-Institut з українськими видавництвами в рамках проекту «На дотик». Підлітків, які завітали на захід, захопила проблематика творів, адже йдеться про наше недалеке майбутнє – 2030-ті роки. Відбулася дискусія про особливості жанру антиутопії та нон-фікшн, визначили, які недоліки та переваги мають такі можливі тренди майбутнього, як клонування людини та модифікація тіла і спробували разом з автором роману «Сканери» Робертом Зоннтагом уявити своє життя без книг. Найактивніші учасники дискусії отримали призи.

"Книжку про сміття", яка розрахована на дитячу та юнацьку аудиторію, презентувала Галини Ткачук. У ній зібрані думки дітей на екологічну тему, історії різних людей, що сортують сміття, волонтерів, що прибирають пляжі тощо. Усе це доповнено чудовими ілюстраціями, інтерактивами для читачів.

Для дітей віком від 1 до 100 років представила свою нову книжку «Oh là là, або Подорож кота Мусія. Сірого кольору, але з яскравим внутрішнім світом»  Тетяна Стрюк. Це перша публікація історії про найзаповітніші мрії, які стають реальністю. Мусій – головний герой філософської повісті-казки, трохи егоїстичний, балакучий та мрійливий кіт. Його фантазія не знає меж, але одночасно він дуже нерішучий. Учасники зустрічі високо оцінили зворушливу історію кота Мусія.

Протягом року бібліотека ставала організатором та учасником інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, семінарів, тренінгів тощо, найрізноманітнішої тематики. До 30 річниці із дня виведення обмеженого контингенту радянських військ із Афганістану був організований вечір пам`яті, в якому взяв участь актор Нового театру, в минулому воїн-інтернаціоналіст Дмитро Московцев. Він розповів молоді про ті криваві події, виконав афганські пісні, які супроводжувалися показом кадрів хроніки.

У лютому відбулася історична година «Ми Сотнею пішли на небо», присвячена п’ятій річниці Героїв Небесної Сотні. Події, що трапилися в Києві протягом грудня 2013 – лютого 2014 років, сколихнули весь світ. Жертовність лицарів Майдану пробудила патріотичний дух народу. Їх подвиг став точкою відліку нового життя. Річниця розстрілу Небесної Сотні є для України нагадуванням про одну з найтрагічніших подій нашої сучасної історії. У заході взяли участь Владислав Мороко - директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, кандидат історичних наук, Юлія Новицька - голова запорізького осередку ВГМО «Європейська молодь України», Сергій Білівненко – кандидат історичних наук, доцент.

Не залишатись байдужим, переживати та брати участь в долі народу, захищати країну, своїх дітей і пам'ять предків — саме це рухає добровольцями! 14 березня 2014 року, бійці самооборони Майдану оголосили початок підготовки до боротьби за територіальну цілісність України та в найкоротші терміни зірвали плани агресора, проявивши всю силу незламного духу українського народу. Під час заходу, організованого з цієї нагоди, відвідувачі бібліотеки мали змогу поспілкуватись з гостями: Максимом Зайченко - активним учасником Революції гідності, добровольцем батальйону, згодом полку "АЗОВ", учасником Широкинської операції, керівником Запорізького осередку, Євгеном Олексенко - добровольцем та військовослужбовцем "Карпатської Січі", 93 бригади ЗСУ, який після тяжкого поранення знайшов в собі сили та з гідністю представив країну на "Іграх нескорених".

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції бібліотекою щороку з 2017 року організовуються просвітницькі заходи. Цьогоріч, крім книжкових виставок “Перший зимовий похід Армії УНР”, “На шляху до злуки”, “Запоріжжя революційне”, відбулася зустріч школярів Запорізького Академічного ліцею з директором Запорізького НДЦ «Спадщина», старшим викладачем ЗНУ, кандидатом історичних наук Юрієм Щуром. Він розповів ліцеїстам про революційний Олександрівськ 1917 року, його суспільно-політичне життя, діяльність товариства «Просвіта», культурно-освітні курені «Січ» і «Хортиця», тогочасних активістів Юрія Магалевського, Івана Оліфера та інших.

Задля підтримки розвитку культур національних меншин, що проживають на території області працівниками бібліотеки у співпраці з національно-культурними товариствами організовано низку заходів присвячених національним святам: День Ємена, під час якого відбулося підведення підсумків та нагородження учасників конкурса дитячого малюнка "Світ очима дитини: Ємен та Україна", присутні дізналися про легендарну царицю Савську, смакували єменський плов та каву; День Республіки Індія. Зустріч відбулась за ініціативи Запорізького обласного центру індійської культури "Бхарат", за участі представників національно-культурних товариств, студентів ЗДМУ з Індії. Привітання від національно-культурних товариств, розповідь історію свята та традиції святкування в Індії, про життя та діяльність Магатми Ганді, майстер-клас з виконання індійської пісні під індійський інструмент врідван, індійські танці, розповідь про традиційне жіноче вбрання та частування національними стравами; Всесвітній день ромів . Етнографічна зустріч за участі Запорізького ромського центру “Лачо Дром”, в якій взяли участь представники національно-культурних товариств, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, президент Асоціації національних меншин Запорізької області. Розповідь про історію свята, основні традиції, символи, гімн ромів, історію ромів Запоріжжя. Виконання ромських пісень та танців, частування ромськими стравами, тощо. У березні відбувся II кінофестиваль національно-культурних товариств. У заході взяли участь учасники з числа представників національно-культурних товариств Запоріжжя та Мелітополя, користувачі бібліотеки, а також представники Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, президент Асоціації нацменшин Запорізької області. Були представлені фільми, які створені національно-культурними товариствами області та розповідають про культуру, історію, традиції, діяльність товариств.

На базі бібліотеки відбувся обласний форум «Робочі місця та інвестиції для ВПО та ветеранів АТО». На захід прибули близько трьох десятків вимушених переселенців, демобілізованих ветеранів АТО/ООС та членів їхніх родин з міст та районів області. Завдяки тісній співпраці з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, з нагоди другої річниці з дня створення, відбулися збори громадської організації сімей загиблих учасників АТО "Родина козацької звитяги". В рамках першого обласного Форуму громадських організацій Запорізької області дискутували про стан та перспективи громадянського суспільства.

У березні відбулося ХХ засідання семінару "Сакральна географія: Запоріжжя, Україна, світ" на тему "Тарас Шевченко і сакральна географія України та Запорожжя» в рамках святкування 205 річниці з дня народження поета. З доповідями виступили: доктор філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ Ю. Завгородний, директор Запорізького відділення державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” В. Шокарев, літератор-краєзнавець Юрій Вілінов, співробітник національного заповідника «Хортиця» Олег Власов, член Національної спілки краєзнавців Тамара Пішванова.

Бібліотека активно співпрацює з освітніми закладами. Для викладачів вишів та вчителів шкіл, студентів проводяться дні інформації, семінари, тренінги. Цього року одним з таких заходів був тренінг з академічного письма для вчителів англійської мови, який провів представник Регіонального офісу англійської мови (RELO) в Україні, доктор Університету Арізони Роберт Артур Коте. Вчителі запорізьких шкіл та інші учасники знайомились з інноваційними стратегіями для викладання англомовного академічного письма, які застосовуються в США, а також з практичними вправами, які можна використовувати на уроках з метою підвищення рівня навичок академічного письма. Тренінг відбувся в рамках проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. А для студентів спеціальності «Журналістика» запорізьких вишів керівник проекту «БезБрехні» журналіст Олександр Гороховський провів тренінг з креативного фактчеку. Команди з трьох вишів - Запорізької політехніки, Запорізького Національного університету та Класичного приватного університету вчилися викривати маніпуляції і фейки, змагаючись в форматі Брейн-рингу. Захід знаковий тим, що відомий журналіст вперше випробував новий формат, як частину навчального процесу. Тренінгову сесію з 5 раундів команди пройшли на одному диханні і емоційному підйомі. Захід мав багато схвальних відгуків.

Третій рік поспіль бібліотека бере участь у освітньому проєкті "Корисні STREAM канікули" запроваджений Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради для учнівської та студентської молоді міста Запоріжжя, з метою вибору напрямків науково-технічної творчості, STREAM-освіти та вибору майбутньої професії. Під час канікул молодь взяла участь у майстер-класах та тренінгах з електроніки, робототехніки, 3D-моделювання, графічного дизайну, розпізнавання фейкових новин та фото тощо.

Багатим звітній рік був на мистецькі події які відбулися у бібліотеці. Навесні до Запоріжжя завітав незвичайний творчій проєкт "Образ і слово Кобзаря у вишивці", що був створений за задумом та за розробленими схемами вишивки хрестиком Григорія Кисіля, заслуженого майстра народної творчості України. Здійснювали проєкт понад 70 вишивальниць з Полтави та Полтавської області протягом півтора року. Організаторка та координаторка заходів - активістка громадського Шевченківського руху, членкиня ВГО "Союз Українок" Катерина Калініченко.

"Неймовірний світ творчості" - виставка творчих робіт майстрів творчого об'єднання "Самоцвіти Запоріжжя". В експозиції були представлені творчі вироби запорізьких майстрів - мереживо, живопис, графіка, вишиті картини, вишивка стрічками, ляльки-мотанки, вишиванки, скриньки у техніці декупажу, різьблення, бісероплетіння, підлаковий розпис, картини з соломки. Слід зазначити, що такі творчі звіти майстрів відбуваються у бібліотеці вже понад десять років.

“Генетичний код Бахмута” - це фотовиставка відтворених зразків за мотивами автентичного українського етнічного одягу творчої майстерні "Оберіг" міста Бахмут Донецької області. Ідея народження з'явилася у майстринь, коли до їхніх рук потрапили вишиванки початку XX сторіччя мешканців Бахмута. Історія кожної речі надихнула на вивчення побуту українців, які здавна жили на території сучасного Донбасу та етапів переселення до донецьких степів цілих сіл із Західної України і території Польщі аж до середини 50-х років. Моделями культурно-просвітницького проекту стали жінки, які змушені були переселитися до Бахмута із зони АТО.

Виставка графіки першого директора Запорізького обласного художнього музею Григорія Соколенка "Бандуристе, орле сизий!..", що присвячена козацтву та кобзарям, відбулася в бібліотеці цього року. Експозицію презентував його син, запорізький художник Андрій Соколенко. Про творчість митця розповідали старший науковий співпрацівник ЗОХМ Людмила Травень, журналіст Інеса Атаманчук.

Серед інших з понад 40 цікавих мистецьких виставок: “Миттєвості” - ювілейна виставка знаної запорізької художниці Наталії Коробової, де експонувалось більш ніж сто картин, малюнків, етюдів різних років життя мисткині, представлені у різних жанрах: портрети, пейзажі, натюрморти; на виставці "Мандри на папері" художниця Оксана Хижняк представила свої враження від подорожей до Туреччини, Швеції, Чехії, Італії, Польщі та міст України. Роботи, що виконані аквареллю та лінером, вражають досвідом художнього бачення світу ; "Авторська лялька" – виставка ляльок Майї Пономарьової, що зроблені з біокерамики (солоного тіста) за власною технікою ліплення - багато з них об'ємні, як справжні ляльки та вдягнені в автентичне вбрання; 27 картин випускників студії Петриківського розпису Альони Снегірьової були представлені на виставці "Легким замахом крил"; промислові пейзажі, морські краєвиди з фантастичними за кольором небом та хмарами, портрети експонувалися на виставці живопису Дмитра Подоляка "Арт-пром"; експозицію вишуканих авторських прикрас з природного каменю та шкіри "Магія каменю" представила Тетяна Іонова.

Зі світом класичної музики традиційно, протягом року, знайомить відвідувачів бібліотеки Рафаель Едеш (м. Київ). Його лекції-концерти про видатних композиторів "У пошуках української ліри" (від Веделя до Станковича), "Світ мудрості крізь віки" (Й.-С. Бах), "Геній музичного романтизму" (П. І. Чайковський) коистуються заслуженою популярністю у поціновувачів класичної музики.

Музичну презентацію "ROCK AROUND THE CLOCK" представив бібліотечний блогер Ярослав Дроздов у Всесвітній день рок-н-рола. Гості бібліотеки дізналися про історію розвитку світової рок-музики, її стилі і напрямки, ознайомилися з виставкою книг, періодичних видань, платівок "Метаморфози рок-музики», слухали саунд-треки.

Багато заходів, що відбулися в бібліотеці протягом року організовані нашими партнерами серед яких творчі спілки, об'єднання, громадські організації, благодійні фонди, а також друзі бібліотеки. У березні відсвяткували День народження творчої спільноти «Українська скриня», яка виникла в 2016 році з метою відродження, вивчення та популяризації українського мистецтва на прикладі традиційної вишивки та рукоділля. Керівник проекту – Ольга Свиридовська відзначила, що за три роки дипломи курсів з традиційної української вишивки отримали півтори сотні учениць. Їхні вироби вже займають почесне місце серед найкращих зразків народної творчості. Ольга Свиридовська провела також майстер-клас «Робимо разом перші стібки». Відбулася презентація робіт випускниць курсів. Учасниці проекту розповідали про духовний світ сучасної вишивки, яка зберігає зв'язок з народними традиціями, походження та значення намітки для жінки в українській культурі. Виступ троїстих музик «Одної родини» завершився майстер-класом з народних танців та гри на народних інструментах. Діяла експозиція вишиванок, рушників, сорочок, вишитих майстринями та ученицями «Української скрині». Працювала фотозона, учасники на згадку робили світлини у вишиванках. Дітлахи виготовляли з ниток ляльок, ліпили з солоного тіста, малювали, гралися.

  На початку березня 2019 року бібліотека долучилася до участі у Всеукраїнській акції єднання «Україна моя вишивана», яка була започаткована у 2017 році Іриною Харатін і Тетяною Дяківнич із смт. Скала-Подільської Тернопільської області. Майстрині вишили на полотні розміром 3м х 1,5м велику карту України, позначивши контури кожної області. Їхній зачин перетворився у всеукраїнську акцію єднання нашого народу. Вишита карта стала полем проголошення миру та злагоди в Україні, до її створення долучилися 7206 учасників з різних куточків нашої країни, в тому числі і Запоріжжя. Всі вони різні за віком, статтю, віросповіданням, національністю, освітою, проте єдині у вірі у свою країну та її майбутнє. Подорожуючи, карта побувала у всіх областях України і навіть у Латвії (м. Рига) та встановила рекорд в номінації «Найдовший маршрут вишитої карти України», довжина якого склала 16983 км. Подивитися і сфотографуватися з картою-рекордсменом мали змогу всі відвідувачі бібліотеки.

Традиційний Бібліотечний ярмарок проходив у цьому році у квітні під час Фестивалю екологічних ініціатив “Я - начало” . Цей масштабний захід відвідали сотні мешканців нашого міста. Безліч творчих людей зібралися, щоб поділитися знаннями і уміннями. А ще познайомитися, поспілкуватися, знайти друзів і хобі, а можливо, і напрям для екобізнесу. Обговорювалися природне харчування і косметика, йога, вагітність, аспекти здорового способу життя. У програмі були різноманітні цікаві активності для дітей. За два дні відбулося майже 150 майстер-класів. Одним з безлічі заходів була зустріч з журналісткою, письменницею, координаторкою Запорізького жіночого козацтва і молодою мамою Оленою Шевчук, де вона презентувала свою першу книгу "І ведмедик прокинувся".

У незвичному форматі відбулося святкування Всеукраїнського дня бібліотек. Нашим відвідувачам був запропонований літературний вечір "Читай&кохай". Ведучий та автор проекту Василь Бушаров . Своєрідний атмосферний вечір знайомств. В бібліотеці. Під звуки тихої мелодії в напівтемному залі неодружені чоловіки читали сторінки з тих книг, які вплинули на їхнє життя. Проза, поезія... Було дуже романтично.

Вже всьоме бібліотека долучилася до благодійної акції, що започаткована соціальним центром "Проміння". Завдання акції - підготовка подарунків для дітей-сиріт, малозабезпечених сімей та дітей-переселенців. Цього року понад тисячу помічників Святого Миколая завітали до понад 500 дітей та передали їм подарунки.

Напередодні різдвяних свят, за ініціативи творчого об'єднання “Запорізький колорит”, бібліотека провела “Новорічний Фестиваль”, під час якого гості фестивалю могли відвідати цікаві лекції з психології та здоров’я, презентацію книги добрих віршів “Желтый Слон” Юлії Алексеєнко, дитячий показ мод “MOTANKA my stile” з колекцією від Ксенії Хор,
фольклорні виступи, виступ студії арабського танцю, майстер-клас з малювання кольоровим піском, могли пошити символ року – мишку, виготовити карамельки, новорічний декор, тощо.
Крафтовий ярмарок пропонував багатий вибір: солодощі, чаї, джеми, сири, мед від бджолярів, каву, красиві та натуральні хенд-мейд витвори та «Крафтові розмови»: цікаві розповіді, лекції та діалоги про натуральні продукти, творчість тощо.

Бібліотека залишається нетворкінгом для багатьох громадських організацій, таких як "ІМПУЛЬС UA", "Щаслива дитина" та інші. БФ "Щаслива дитина" вже не вперше проводить в бібліотеці зустрічі групи взаємодопомоги усиновлювачів, опікунів, названих батьків і батьків-вихователів. Група взаємодопомоги - цей простір, де можна поділитися своїми почуттями і переживаннями, не боячись засудження. Унікальність і цінність таких зустрічей в тому, що обмін досвідом допомагає підтримати особистий батьківський ресурс кожного учасника і, таким чином, активізується внутрішній потенціал, знаходяться рішення важких ситуацій і підвищуються здібності контролювати власне життя. .

Круглий стіл "Малюк. Дитина. Підліток" організований громадською організацією "Запорізька обласна організація "Аутизм. Свідоме батьківство", що відбувся і бібліотеці, зібрав усі сторони, які приймають участь у житті дітей з інвалідністю. До діалогу були залучені батьки дітей з особливими потребами (з інвалідністю, з груп ризику), які мешкають у Запоріжжі та області, фахівці освітніх закладів, соціальної політики Запоріжжя. Зацікавлені сторони протягом зустрічі ставили хвилюючи запитання та мали змогу отримати відповідь не лише під час заходу, а й в подальшій перспективі.

 ­ Благодійний фонд «Імпульс.ЮА» створений, щоб допомагати дітям у складних життєвих обставинах долати психологічні проблеми, соціалізуватися та гармонійно розвиватися. 2019 року розпочато другий сезон благодійного проєкту “Ліга успіху”, який націлений на розвиток учасників по двох напрямах: особистий розвиток і розвиток навичок для волонтерської діяльності. Інший проєкт БФ «Імпульс.ЮА» “Access” надає можливість учням з малозабезпечених і соціально вразливих родин, які не знають англійської мови або мають мінімальні знання з неї, безкоштовно поглибити свої знання англійської мови, більше дізнатись про Сполучені Штати Америки, їхню культуру і цінності, розвинути лідерські навички і взяти активну участь у розвитку України. Проєкти діють за підтримки Посольства США в Україні. Цьогоріч у виставковій залі бібліотеки було вперше проведено Impulse New Year Fest! В межах якого зібрались учасники та учасниці з програм “Ліга успіху” та “Access” і влаштували справжнє феєричне свято, а також підбили підсумки 2019 року.

Протягом 2019 року відбулося декілька кінопоказів. "Показ феміністичного короткометражного кіно у Запоріжжі", який організував Український жіночій фонд; Щедрий Вівторок разом з фестивалем соціальної реклами Molodiya Festival та Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою влаштував безкоштовний показ Charity Ads 2.0: Показ доброї соціальної реклами в Запоріжжі.

В рамках проекту «ЯФА – фемінізм у Запоріжжі» за підтримки Українського жіночого фонду та ГО «ВІСЬ» у бібліотеці відбулася фотовиставка "Фемінізм в індустріальному місті". Мета – розвіяти міфи про фемінізм та показати, чому він потрібен у Запоріжжі. На виставці були представлені реальні історії жінок, які стикалися з дискримінацією та сексизмом у Запоріжжі.

Не стандартним для бібліотеки стали такі заходи як перформанс "Все, як завжди" плейбек-театру "Моя історія". Надовго запам'ятається Всеукраїнський проєкт "Тиха вечірка ІІІ", до якої вперше долучилася наша бібліотека. У цьому році ми стали більш відкритими для молоді, цьому підтвердженням є літературні СПІЧі (спів, поезія і чай), під час яких лунали авторські вірші й пісні, художні переклади та виконання а капела, а також зустрічі молоді, на кшталт #ЩоНамЦікаво, що була організована ГО “Запорізька Рада Реформ”, ГО “Молодь Дніпра — МД”, КЗ “Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека”, Коаліцією Дніпровські Реформи, де активні й молоді хлопці та дівчата зібралися та говорили про проблеми молоді, бізнес, волонтерство, сучасні тенденції у світі та про громадянську і політичну освіту. З метою розкриття та популяризації фондів та послуг бібліотеки її працівники брали активну участь у масових заходах в інших установах міста і області. Так, у квітні долучилися до проведення декади туризму та природничих дисциплін, що проходила в Економіко-правничому коледжі ЗНУ. Для студентів і викладачів була представлена книжкова виставка «Мандруємо Україною», на якій демонструвалися видавничі новинки: підручники по туризму, довідники, путівники, фотоальбоми, а розділ «Запоріжжя туристичне» розкрив туристичний потенціал Запорізької області, її визначні місця, пам’ятки природи та історії. У червні в обласному краєзнавчому музеї була представлена книжкова експозиція «Український тризуб: історичний реконструкт», яка викликала неабияку зацікавленість відвідувачів. У листопаді під час StartUp Fest 2019 з доповіддю "Бібліотеки – посередники у поширенні електронних послуг" на дискусійній панелі "Smart освіта. Як діджитал застосовується в навчальному процесі і як навчити людей користуватися е-сервісами" виступила Ганна Мацієвська, завідувачка сектору довідково-бібліографічного відділу.

З новинками книжок, рекламою послуг та майстер-класами, бібліотека взяла участь у загальноміських заходах під час Покровського ярмарку до Дня міста на Набережній магістралі, міського фестивалю «City Mall Family Day» біля торговельного центру Сіті Молл, фестивалю Покрова на Хортиці, та ін. 

Загалом, протягом 2019 року, масові заходи, що були організовані Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою, відвідало понад 40 тисяч мешканців та гостей міста й області. Бібліотека стає більш відкритою, випробовує нові формати, намагаючись максимально задовольнити інформаційні, освітні, соціокультурні, дозвіллєві потреби громади Запорізького регіону.

 

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.